Projekt „Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany jest przez ECORYS Polska Sp. z o.o. na terenie województwa podkarpackiego rozpoczyna rekrutację!